مهار مهم نباش

یعنی در سطح مغز هیجانی در دوران کودکی به این نتیجه رسیدیم که آنقدر هم که باید مهم نیستیم. این دقیقا نقطه مقابل عزت نفس است که پایه همه چیز است. عزت نفس یعنی اینکه خودم را نامشروط بپذیرم، خودم را دوست داشته باشم و در جهت رشد ویژگی های مثبت به راههای مثبت قدم می گذارم. کسی که اجازه مهم بودن و دیده شدن را دارد، عزت نفس او از پایه های خوبی برخوردار است. وقتی عزت نفس داریم می توانیم مهم بودن را بپذیریم و نوازش ها را قبول کنیم و بر عکس کسی که مهار مهم نباش دارد، هنگامی که مورد توجه قرار می گیرد، سریعا می خواهد فرار کند و فکر می کند که به او دروغ می گویند. از سوی دیگر عزت نفس با شادی توام است. افرادی که عزت نفس بهتری دارند زندگی شادتری دارند و وجود خود را در این دنیا مغتنم می شمارند و در عین حال به خود اجازه می دهند مورد توجه فردی خاص قرار بگیرند. نیازهای خود را می شناسند و خواسته های خود را می دانند. می توانند آرزوهای بزرگ کنند و راحت تر به دیگران نزدیک می شودند و فردی خود شکوفا هستند و وارد هرکاری نمی شود و با هر کسی دوست نمی شود و از خود محافظت می کند و بحران های زمانی زندگی خود را شادمانه و با تعادل پشت سر می گذارد. برعکس کسی که دچار مهار مهم نباش است، تایید طلب و بی هویت می شود و در بحران های زمانی زندگی خود درگیر می شود و فاجعه می سازد.

غرور: واکنشی وارونه به مکانیسم دفاعی ناخودآگاه می باشد که در تضاد با آنچه در درون ما سرکوب شده است. (Reaction Formation) انسان مغرور باید مدام با کارهایی که می کند، موقعیت هایی که ایجاد کرده و القابی که دارد، دیده شود. در حقیقت عزت نفس او خدشه دار است و باید توسط عوامل بیرونی دیده شود و روی آن ها بیش از حد تاکید دارد.

همگی ما می توانیم مهم بودن خود را تجربه کنبم و کسی بشویم که قراربوده بشویم و در راه خود شکوفایی و تحقق خود از بودنمان لذت ببریم و به آنچه که طالبش هستیم برسیم.

فردی که دچار مهار مهم نباش است دائماً از اضطراب اینکه من دوست داشتنی نیستم رنج می برد و چشم به تایید دیگران دارد. او نمیتواند از خود ابراز و سبک زندگی داشته باشد و نمی تواند در رابطه رهبری کند و چشم به این دارد که محیط او را به کدام سمت می کشد. از درون احساس حقارت و ضعف می کند چون برای خود اهمیتی قائل نیست، در برآورده کردن نیازهای خود دچار مشکل است.

سبب شناسی:

پدر و مادری که نیاز فرزند را نمی بینند و از لحاظ اقتصادی و یا میل به پیشرفت خیلی مشغولند.

پدر و مادری که با هم در جنگند.

پدر و مادری نابالغ و هیجان زده هستند.

پدر و مادری که کودک مآب هستند.

پدر و مادری که مهار بزرگ نباش دارند.

پدر و مادری که دچار مهار مهم نباش هستند، به فرزند خود مهار بزرگ نباش می دهند تا با دیدن احتیاج فرزند به آنها احساس مهم بودن کنند.

فرد نمی تواند خود را متحقق کند چون خود را لایق خوشبختی و شکوفایی نمی بیند و به سمت مهرطلبی، تائیدطلبی، کناره گیری و عزلت نشینی می رود. عزت نفسش را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود درون خود احساس حقارت کند. ولی این مهار می تواند در ما توسط مکانیزم دفاعی ناخودآگاه (سرکوب، انکار و واکنش وارونه) خود را برعکس نشان دهد. (مثال: معمولاً زیر غرور، خودپسندی و خودشیفتگی؛ مهم نباش معکوس وجود دارد.)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *