بررسی طرحواره نقض و شرم در برنامه حال خوب

بررسی طرحواره نقض و شرم  توسط خان دکتر مونا چراغی در برنامه حال خوب در شبکه سلامت

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت