نیاز به ارتباط سالم با دیگران

نیاز به ارتباط سالم با دیگران

(طرحواره های ایثار، اطاعت، پذیرش جویی/جلب توجه، محرومیت هیجانی و انزوای اجتماعی/بیگانگی)

برای اینکه بتوانیم ارتباط سالمی با اطرافیان برقرار کنیم نیاز به عشق، توجّه، همدلی، احترام، محبّت، درک و راهنمایی داریم. ما بایستی این نیازها را هم در خانواده و هم در بین همسالان ارضا کنیم.

ارتباط با اطرافیان را می توان به دو نوع تقسیم کرد: (۱) رابطه ی صمیمی: ما معمولاً با اعضای خانواده، همسر، نامزد یا دوستان خیلی نزدیک، رابطه ی صمیمی داریم. این افراد دلبستگی هیجانی شدید به ما دارند و ما نیز متقابلاً همین احساس را داریم. در بیشتر روابط صمیمی، ما همان احساسی را داریم که در قبال پدر و مادرمان داشته ایم. (۲) رابطه ی اجتماعی: ما از طریق اینگونه روابط سعی می کنیم در بطن گروه اجتماعی بزرگتری قرار بگیریم و احساس تعلق خاطر کنیم. منظور از روابط اجتماعی، برقراری ارتباط با دوستان یا گروه ها در جامعه است.

مشکلات ارتباطی می توانند ظریف و ناآشکار باشند. ممکن است در نگاه اوّل این گونه به نظر برسد که شما آدم سازگاری هستید و روابط شما عیب و ایرادی ندارد. شما ممکن است در کنار خانواده، همسر یا گروه های اجتماعی، احساس رضایت کنید. امّا با این حال احساس تنهایی و انزوا دست از سر شما بر ندارد(طرحواره ی محرومیت هیجانی). در چنین مواقعی، احساس تنهایی می کنید و سخت نیاز دارید که با دیگران وارد روابط صمیمی بشوید. شما سعی می کنید فاصله ی عاطفی خود را با دیگران حفظ کنید و اجازه نمی دهید که دیگران به شما نزدیک شوند چون حدس می زنید تنهایی شما بیشتر می شود. ممکن است گوشه گیر و منزوی باشید و همیشه احساس تنهایی کنید(طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی). برخی افراد به جای رسیدگی به نیازهای خود به دنبال ارضای نیازهای دیگران هستند. آن ها این کار را برای دستیابی به تأیید و تداوم رابطه ی هیجانی انجام می دهند(طرحواره ی ایثار). این افراد در روابط اجتماعی تمایل دارند بر پاسخ های دیگران بیشتر از نیازهای خودشان تأکید کنند و اغلب از خشم و تمایلات خودشان ناآگاه هستند(طرحواره ی اطاعت). برخی از افراد دستیابی به تأیید یا توجّه دیگران را سرلوحه ی زندگی خود قرار می دهند. احساس ارزشمندی آن ها بیشتر به واکنش های دیگران بستگی دارد تا واکنش های خودشان(پذیرش جویی/جلب توجه).

اگر نیاز به ارتباط سالم به طرز مناسبی ارضا نگردد، منجر به شکل گیری طرحواره های ایثار، اطاعت، پذیرش جویی/جلب توجه، محرومیت هیجانی و انزوای اجتماعی/بیگانگی می گردد.

منابع

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت. (۱۳۹۵). زندگی خود را دوباره بیافرینید(ترجمه ی حسن حمید پور، الناز پیرمرادی و ناهید گلی زاده). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰). یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و مارجوری، ویشار. (۱۳۸۶). طرحواره درمانی(ترجمه ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *