طرحواره ی اطاعت

” مجبورم همیشه از خواسته های دیگران تبعیت کنم”

طرحواره ی اطاعت

افرادی که دارای طرحواره ی اطاعت هستند، به دیگران اجازه می دهند بر آن ها سلطه پیدا کنند. آن ها تسلیم کنترل دیگران می شوند، چون احساس می کنند در غیر این صورت از طریق تنبیه یا رها شدن، تحت فشار قرار می گیرند. دو شکل از این طرحواره وجود دارد: اطاعت از نیازها، که افراد در آن تمایلات و نیازهای خود را واپس زنی می کنند و در عوض از توقعات دیگران پیروی می کنند و اطاعت از هیجان ها، که بیماران به دلیل ترس از انتقام گیری دیگران، احساسات خود(به ویژه خشم) را واپس زنی می کنند. افرادی که دارای این طرحواره هستند، ادراکشان این است که نیازها و احساساتشان برای دیگران ارزشی ندارد و مهم تلقی نمی شود. این طرحواره تقریباً همیشه منجر به افزایش خشم می شود و به صورت علایم ناسازگاری مانند رفتار پرخاشگرانه-منفعلانه، طغیان شدید و خارج از کنترل خشم، علایم روان تنی، کناره گیری از مهر و محبت، برون ریزی و سوء مصرف مواد بروز می کند.

ریشه های تحوّلی طرحواره ی اطاعت

– والدین کودک سعی کرده اند تمام جنبه های زندگی او را تحت کنترل بگیرند. چنان بر زندگی کودک چنبره انداخته اند که اجازه ی نفس کشیدن نداشته باشند.

– اگر از خواسته ها و اوامر والدین اطاعت نمی کردند، گوشمالی سختی می خوردند.

– اگر گاهی اوقات کودک در مقابل خواسته ها و اوامر والدین مخالفت می کرد، به او بی اعتنایی می کردند یا رابطه شان را با کودک قطع می کردند.

– والدین این کودکان در دوره ی کودکی به آن ها هیچ حق انتخابی نمی دادند.

– از آنجا که پدر و مادر کودکان حضور فیزیکی نداشتند یا افراد بی قابلیتی بودند، بنابراین نگهداری و مراقبت از اعضای خانواده روی دوش آن ها افتاده بود.

– کودکان همیشه سنگ صبور مشکلات والدین بوده اند.

– اگر کودکان در برابر اوامر و خواسته های والدین می ایستادند، در کودکان احساس گناه ایجاد می کردند و کودک را خودخواه و بی فکر می دانستند.

– والدین(یا یکی از آن ها) حلال مشکلات همه بودند. آن ها تمام فکر و ذکرشان رفع نیازهای دیگران بود و به نیازهای خودشان توجه نمی کردند.

– در سن کودکی هیچ گاه احساس نکرده اند نیازها و حق و حقوقی دارند.

– به دلیل افسردگی یا نگرانی پدر و مادرشان، در سن کودکی مدام مراقب گفتار و رفتارشان بوده اند که مبادا آن ها را برنجانند.

– اغلب از دست والدین خود عصبانی بوده اند، زیرا مثل سایر والدین به آن ها آزادی نمی دادند.

منابع

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت. (۱۳۹۵). زندگی خود را دوباره بیافرینید(ترجمه ی حسن حمید پور، الناز پیرمرادی و ناهید گلی زاده). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و مارجوری، ویشار. (۱۳۸۶). طرحواره درمانی(ترجمه ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت