طرحواره ی زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

“حادثه در کمین است”

طرحواره ی  زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

افرادی که دارای طرحواره ی آسیب پذیری در برابر ضرر یا بیماری هستند، این باور در ذهنشان نقش بسته است که همیشه برایشان وقایع وحشتناک و غیر قابل کنترل رخ می دهد. آن ها اعتقاد دارند که ناگهان به یک بیماری جسمی مبتلا می شوند، بلایای طبیعی برایشان اتفاق می افتد، قربانی یک جنایت می شوند، تصادف وحشتناکی می کنند، پولشان را گم می کنند، دچار بحران های عصبی یا اینکه دیوانه می شوند. آن ها معتقدند حوادث ناگواری برایشان رخ می دهد که قادر به جلوگیری از آن ها نیستند. هیجان مسلط این افراد، اضطراب است. این افراد از کنار آمدن با موقعیت های زندگی روزمره نمی ترسند، بلکه بیشتر می ترسند که حوادث ناگواری برای آن ها پیش آید.

ریشه های تحوّلی طرحواره ی آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری

– ممکن است والدین فرد به همین مشکل مبتلا باشند. والدین ترسو و محتاطی فرد داشته باشد یا در برخی حوزه های خاصّ(مثل از دست دادن کنترل، بیماری، ورشکستگی و غیره) آسیب پذیر بوده اند.

– والدین کودک سخت مراقب کودک بوده اند. مدام در مود خطرات احتمالی به کودک هشدار داده اند. با این هشداردهی، کودک به تدریج احساس کرده که بسیار ضعیف تر و بی کفایت تر از آن هستند که بتوانند از عهده ی چالش های روزمره ی زندگی برآیند.

– والدین تان شما را به حال خودتان رها کرده اند و در دوران کودکی از نظر عاطفی، جسمی و مالی روزگار خوبی نداشته اید(معمولاً این تجربه باعث شکل گیری طرحواره ی محرومیت هیجانی و بی اعتمادی/ بدرفتاری نیز می شود).

– ممکن است در دوران کودکی سخت بیمار شده اید یا حادثه ی ناگواری برای شما پیش آمده است(مثل تصادف) که منجر به آسیب پذیری شما شده است.

– یکی از والدین را در حادثه ای دلخراش از دست داده اید و این حادثه باعث شده که دنیا را جایگاه ناامن و خطرناکی بدانید.

منابع

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت. (۱۳۹۵). زندگی خود را دوباره بیافرینید(ترجمه ی حسن حمید پور، الناز پیرمرادی و ناهید گلی زاده). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و مارجوری، ویشار. (۱۳۸۶). طرحواره درمانی(ترجمه ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت