طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی

“هیچ وقت از هیچ چیز راضی نیستم”

طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی

افرادی که دارای طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی هستند، خودشان را افرادی تلاشگر و بی نقص گرا جلوه می دهند. آن ها معتقدند که باید برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه، مدام تلاش کنند. این معیارها درون سازی شده اند. این افراد برای رسیدن به معیارها تلاش می کنند چون ” باید” این کار را انجام دهند، نه به این دلیل که خواهان توجه دیگران هستند. حتی اگر کسی هم متوجه کارهای آنان نباشد، با این حال، اغلب این روند را برای رسیدن به معیارها ادامه می دهند.

تحت فشار بودن، شایعترین هیجانی است که این افراد تجربه می کنند. تحت فشار بودن، تمامی ندارد و از آن جا که بی نقص بودن غیر ممکن است، فرد باید همیشه تلاش بیشتری انجام دهد. زیر بنای همه ی این کارها، اضطراب شدیدی است که این افراد در خصوص شکست کارها احساس می کنند- و شکست از نظر آن ها یعنی به جای رسیدن به ۱۰۰ درصد معیارها، رسیدن به ۹۵ درصد معیارها. یکی از شایع ترین احساسات این افراد، عیب جویی افراطی از خودشان و دیگران است. بیشتر این افراد احساس می کنند که زمان به سرعت می گذرد: کارهای آن ها زیاد است، اما وقت کمی دارند. نتیجه ی معمول این حالت، فرسودگی است.

ریشه های تحوّلی طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه/ عیب جویی افراطی

– والدین عشق خود را به صورت مشروط به کودکان داده اند. اگر به معیارهای که والدین می خواستند دست می یافتند، آن گاه از عشق و محبت والدین برخوردار می شدند.

– یکی از والدین یا هر دوی آن ها معیارهای بلندپروازانه و نامتعادل داشته اند.

– افراد معیارهای سخت گیرانه را انتخاب کرده اند تا بتوانند حس بی ارزشی، طرد اجتماعی، محرومیت هیجانی یا شکست را جبران کنند. به عبارتی از چاله در آمده اند و در چاه افتاده اند.

– زمانی که کودکان نمی توانستند به انتظارات ایده آل پرستانه والدین دست یابند، یکی از آن ها یا هر دو، کودک را شرمسار می کردند و کودک را از انتقادهای بی رحمانه بی نصیب نمی گذاشتند.

منابع

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت. (۱۳۹۵). زندگی خود را دوباره بیافرینید(ترجمه ی حسن حمید پور، الناز پیرمرادی و ناهید گلی زاده). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و مارجوری، ویشار. (۱۳۸۶). طرحواره درمانی(ترجمه ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *