طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی

“زندگی من غیرقابل کنترل است”

طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی

افرادی که دارای طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی هستند، همیشه و همه جا بر جنبه های منفی زندگی مثل درد، مرگ،فقدان، ناامیدی، خیانت، شکست و تعارض توجه می کنند، در حالی که، جنبه های مثبت زندگی را کمرنگ جلوه می دهند. انتظار دارند در بسیاری از حوزه ها مثل شغل، مسائل مالی و موقعیت های بین فردی وقایع خطرناکی برای آن ها اتفاق بیفتد. این افراد احساس آسیب پذیری می کنند که اگر در زندگی شان اشتباهی رخ بدهد، باعث یک فاجعه خواهد شد و همین اشتباه ممکن است به ورشکستگی مالی، فقدان بزرگ، سرافکندگی اجتماعی، گیر افتادن در یک موقعیت بد یا از دست دادن کنترل منجر شود. آن ها وقت زیادی را صرف می کنند تا مطمئن شوند چنین اشتباهی از آن ها سر نمی زند. از رفتارهای شایع این افراد می توان به شکوه، شکایت و بلاتکلیفی اشاره کرد. افرادی که این طرحواره را دارند برای اطرافیان همیشه مشکل ایجاد می کنند، چون همیشه جنبه های منفی وقایع را می بینند.

ریشه های تحولی طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی

– این طرحواره معمولا بازتاب تمایل افسرده ساز افراد به جنبه های منفی و بدبینانه زندگی است که از والدینشان یاد گرفته اند.

– افراد نگرش والدین را به عنوان یک ذهنیت، درون سازی کرده اند.

– دوران کودکی مشقت بار و توأم با فقدان بوده است.

– در ابتدای زندگی، حوادث تلخ و ناگوار زیادی را تجربه کرده اند.

– در دوران کودکی یکی از والدین خود را از دست داده است.

منابع

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت. (۱۳۹۵). زندگی خود را دوباره بیافرینید(ترجمه ی حسن حمید پور، الناز پیرمرادی و ناهید گلی زاده). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و مارجوری، ویشار. (۱۳۸۶). طرحواره درمانی(ترجمه ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *