طرحواره ی شکست

“احساس می کنم در زندگی شکست خورده ام” طرحواره ی شکست افرادی که دارای طرحواره ی شکست هستند، این باور در ذهنشان نقش بسته است که نسبت به همسالان خود در حوزه های پیشرفت، مانند شغل، مسائل مالی، منزلت اجتماعی، تحصیل یا ورزش، شکست خورده اند. آن ها احساس می کنند در مقایسه با دیگران […]

طرحواره ی رهاشدگی/طرد

” خواهش می کنم مرا تنها نگذار!” طرحواره ی رهاشدگی/طرد طرحواره ی رهاشدگی/طرد این باور را در ذهن شما ایجاد می کند که افراد مهم زندگی تان را دیر یا زود از دست خواهید داد و تا آخر عمر از نظر عاطفی تنها خواهید ماند. اگر افراد مهم زندگی تان بمیرند یا شما را تنها […]

طرحواره ی خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی

“من از زندگیم ناراضیم” طرحواره ی خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی افراد دارای این طرحواره، معمولاً فاقد دو ویژگی هستند:(۱) خویشتن داری، یعنی توانایی کنترل هیجان و تکانه های خود(۲) خود انضباطی، توانایی تحمل خستگی و ناکامی در حین انجام کارها. این بیماران نمی توانند هیجان ها و تکانه های خود را به شیوه ای مناسب تحمل […]

طرحواره تنبیه

“باید به خاطر اشتباهاتم شدیداً تنبیه شوم” طرحواره ی تنبیه این افراد معتقدند مردم- از جمله خودشان- باید به خاطر اشتباهاتشان، شدیداً تنبیه شوند. آن ها خودشان را به عنوان افرادی به شدت پایبند اخلاق و ناشکیبا نشان می دهند و در بخشیدن خودشان یا دیگران بی نهایت مشکل دارند. آن ها معتقدند کسانی که […]

طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه

ن بسیار باارزشم اگر بتوانم تحسین دیگران را جلب کنم” طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه افرادی که دارای طرحواره ی پذیرش جویی/ لذت جویی هستند، به گرفتن پذیرش یا جلب توجه دیگران، اهمیت زیادی قائل می شوند به گونه ای که از ارضاء نیازهای هیجانی و بیان استعداد های طبیعی خود باز می مانند. این […]

طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری

” نمی توانم به شما اعتماد کنم” طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری این باور را در ذهن افراد شکل می دهد که اطرافیان آن ها به زودی می میرند، آن ها را دست می اندازند، اموالشان را می دزدند یا اینکه امتیازاتشان را از دستشان می گیرند و […]

طرحواره ی بازداری هیجانی

“از بیان احساسات و هیجان هایم خجالت می کشم” طرحواره ی بازداری هیجانی افرادی که دارای طرحواره ی بازداری هیجانی هستند از صحبت کردن درباره ی هیجان هایشان و بیان آن ها به شدت گریزانند. آن ها به جای این که هیجانی و بیانگر باشند از لحاظ عاطفی بی تفاوتند و به جای خودانگیختگی، بیشتر […]

طرحواره ی زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

“حادثه در کمین است” طرحواره ی  زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری افرادی که دارای طرحواره ی آسیب پذیری در برابر ضرر یا بیماری هستند، این باور در ذهنشان نقش بسته است که همیشه برایشان وقایع وحشتناک و غیر قابل کنترل رخ می دهد. آن ها اعتقاد دارند که ناگهان به یک بیماری […]

طرحواره ی ایثار

“من بسیار دلسوز و غمخوارم” طرحواره ی ایثار افرادی که دارای طرحواره ی ایثار هستند، به ارضای نیازهای دیگران توجه دارند، به گونه ای که نیازهای خودشان را فدا می کنند. آن ها به این دلیل این کار را انجام می دهند که می خواهند از درد و رنج دیگران جلوگیری کنند، چون از طرفی […]

طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی

” وصلۀ ناجور هر جمعی هستم” طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی   افرادی که دارای طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی هستند این باور در ذهن آن ها نقش بسته است که با بقیه افراد خیلی فرق دارند. آن ها به هیچ گروهی، احساس تعلق خاطر نمی کنند. بیشتر احساس می کنند منزوی شده اند. هر کسی که […]