مهار از نظر روانی سالم نباش

طیف مهار از نظر روانی سالم نباش از سلامت روانی شروع می شود و بعد از بروز نروز و سایکوز به بیماری که تفکرات و احساساتش هیچ تناسبی با واقعیت بیرون ندارد، می رسیم. شخصیت هر فرد از جنبه های زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده. زمینه ژنتیکی بیماری های روانی را نباید با […]

مهار متعلق نباش

خیلی از خاطراتی که به یاد می آوریم حاصل برداشت مغز ماست. در روان تحلیل گری ما آنچه که از زمان بچگی یادمان می آید لزوما با واقعیت یکی نیست و از آنجایی که واقعیت برداشت ما از حقیقت است و آن را در ذهن خود واقعی فرض می کنیم و اگر در آن زمان […]

مهار نزدیک نباش

نزدیک بودن به دیگران یعنی اینکه ما چقدر بتوانیم احساس صمیمیت کنیم، به آنها نزدیک شویم و بتوانیم تعیین کنیم چه کسی تا چه حد و چگونه به ما نزدیک شود. برای نزدیک شدن ابتدا باید رابطه مناسب را تشخیص و در مرحله بعد تشکیل دهیم و اعتماد نامشروط ایجاد کنیم و بتوانیم نزدیک شویم […]

سوق دهنده ها یا رانه ها (Drivers) و ضد مهار (counter injunction)

ذهن ما لایه ای نازک بنام خودآگاه، لایه ای مواج بین خودآگاه و ناخودآگاه بنام تحت خودآگاه و قسمت عظیم و عمیقی بنام ناخودآگاه دارد ما تحت تاثیر دو عامل روی پیش نویس قرار می گیریم:  کش یا Rubber band افزایش فشار درونی یا محیطی ۱ –  آنچه در ناخودآگاه وجود دارد در طی زمان حل […]

مهار مهم نباش

یعنی در سطح مغز هیجانی در دوران کودکی به این نتیجه رسیدیم که آنقدر هم که باید مهم نیستیم. این دقیقا نقطه مقابل عزت نفس است که پایه همه چیز است. عزت نفس یعنی اینکه خودم را نامشروط بپذیرم، خودم را دوست داشته باشم و در جهت رشد ویژگی های مثبت به راههای مثبت قدم […]

غلبه به مهار بزرگ نباش

نمی توان انتظار داشت فردی که دچار مهار بزرگ نباش است، مسئولیت بزرگ بپذیرد چون در پی پذیرفتن مسئولیت فرو خواهد ریخت. برای غلبه به این مهار، می بایست خود فرد برای تغییر اعلام آمادگی کند، هدف گذاری کند و برای رسیدن به هدف مسئولیت بپذیرد و ببیند که می تواند متناسب با سن خود […]

بزرگ نباش

فردی که به “بزرگ نباش” دچار است، نیازمند دیگریست که بسیار به عشق تعبیر می شود. عشق ارضاء نیازهاست و اگر آن نیاز مرضی باشد، عشق حاصل از آن نیز مرضی خواهد بود. این افراد دنبال کسی میگردند که بجای آنها تصمیم بگیرد، بجای آنها مسئولیت بپذیرد، بجای او با دیگران صحبت کند، برای او […]

قرارداد درمانی مهار بچه نباش:

فردی با مهار بچه نباش می تواند با استفاده از علائم متوجه وجود مهار در خود شده و پس از سبب شناسی و آشنایی با چگونگی پیدایش مهار در جهت ایجاد تغییر و تبدیل مهار به اجازه در خود تلاش کند. شخصی با مهار بچه نباش شخصی است که شادی، لذت بردن، ارتباط با دیگران، […]

مهار سوم- بچه نباش

چنانچه کودک در دورانی که پیش نویس او در حال شکل گرفتن می باشد(زیر ۶ سال)، از طریق تجربه های حسی و بعدها کلامی، به این نتیجه برسد که کودکی و بچه بودن او مانعی است در رسیدن او به امنیت و در پی آن تهدیدی برای ادامه بقا، او به صورت هیجانی تصمیم می […]

موضوع:شخصیت و برداشت ما از واقعیت: پیش نویس زندگی، قسمت دوازدهم

لاصه برنامه اردیبهشت – دکتر علی بابایی زاد –  ۹۳/۰۷/۲۰ درمورد جنسیت کلیشه هایی در زمینه شغل، هویت و غیره وجود دارد که می تواند ما را در خود ببلعد و کل هویت ما را تحت تاثیر قرار دهد. طوری که آنطور که لازم است اجازه اجرا و ابراز را از ما بگیرد. (مثال: خانواده ای […]