خودآگاهی و هوش هیجانی

خودآگاهی و هوش هیجانی خودآگاهی دارای مفهومی روشن از شخصیت، شامل تواناییها، ضعفها، افکار، باورها، انگیزه ها و احساسات می باشد. خودآگاهی به شما این امکان را می دهد که بتوانید دیگران را درک کنید، بفهمید شما را چگونه می بینند ، و طرزفکر و واکنشهای خود به آنها را در لحظه دریابید. چرا باید […]

طرحواره ی وابستگی و بی کفایتی

” به تنهایی نمی توانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم” طرحواره ی وابستگی و بی کفایتی افرادی که دارای طرحواره ی وابستگی/بی کفایتی هستند، احساس می کنند توانایی مراقبت از خودشان را ندارند، در زندگی بسیار درمانده اند و خود را در مقابله با مشکلات، بی کفایت می بیند. این طرحواره دو بعد […]

طرحواره تنبیه

“باید به خاطر اشتباهاتم شدیداً تنبیه شوم” طرحواره ی تنبیه این افراد معتقدند مردم- از جمله خودشان- باید به خاطر اشتباهاتشان، شدیداً تنبیه شوند. آن ها خودشان را به عنوان افرادی به شدت پایبند اخلاق و ناشکیبا نشان می دهند و در بخشیدن خودشان یا دیگران بی نهایت مشکل دارند. آن ها معتقدند کسانی که […]

حوزه ی طرحواره ها

یانگ و همکارانش هجده طرح واره ناسازگار اولیه (Early maladaptive schema)را در پنج حوزه شناسایی کرده اند که در این قسمت به آنها اشاره می شود:   حوزه ی بریدگی و طرد   این انتظار می رود که نیازهای فرد به امنیت, سلامت, ثبات, حمایت, همدلی, پذیرش و احترام به شیوه ای باثبات ارضا نخواهد […]