دسته: رسانه

۰

من خوبم توخوبی

همانطور که می دانید در تحلیل رفتار متقابل مفهومی داریم بنام من خوبم تو خوبی بزگواری این اصطلاح رو اینطوری بیان میکرد که من خوبم تو خوبی یعنی با همه ناکامل بودن ادم ها...