طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی

“زندگی من غیرقابل کنترل است” طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی افرادی که دارای طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی هستند، همیشه و همه جا بر جنبه های منفی زندگی مثل درد، مرگ،فقدان، ناامیدی، خیانت، شکست و تعارض توجه می کنند، در حالی که، جنبه های مثبت زندگی را کمرنگ جلوه می دهند. انتظار دارند در بسیاری […]

طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی

“هیچ وقت از هیچ چیز راضی نیستم” طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی افرادی که دارای طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی هستند، خودشان را افرادی تلاشگر و بی نقص گرا جلوه می دهند. آن ها معتقدند که باید برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه، مدام تلاش کنند. این معیارها […]

طرحواره ی محرومیت هیجانی

“هیچ کس مرا دوست ندارد” طرحواره ی محرومیت هیجانی افرادی که دارای طرحواره ی محرومیت هیجانی هستند این باور را در ذهن خود دارند که از نظر هیجانی با محرومیت مواجه شده اند و به قدر کافی محبّت، صمیمیت و توجّه دریافت نکرده اند. همچنین ممکن است احساس کنند که هیچ کس نیست آن ها […]

طرحواره ی خود تحول نیافته/گرفتار

“من بدون والدینم نمی توانم زندگی کنم” طرحواره ی خود تحول نیافته/گرفتار افرادی که از طرحواره ی خودتحول نیافته و گرفتار برخوردارند، اغلب در شخصیت افراد مهمّ زندگیشان ذوب شده اند که نه خودشان و نه دیگران، نمی توانند به طور واضح بگویند ریشه هویّت این افراد کجاست و چه قدر گرفتار هویّت دیگران هستند. […]

طرحواره ی شکست

“احساس می کنم در زندگی شکست خورده ام” طرحواره ی شکست افرادی که دارای طرحواره ی شکست هستند، این باور در ذهنشان نقش بسته است که نسبت به همسالان خود در حوزه های پیشرفت، مانند شغل، مسائل مالی، منزلت اجتماعی، تحصیل یا ورزش، شکست خورده اند. آن ها احساس می کنند در مقایسه با دیگران […]

طرحواره ی رهاشدگی/طرد

” خواهش می کنم مرا تنها نگذار!” طرحواره ی رهاشدگی/طرد طرحواره ی رهاشدگی/طرد این باور را در ذهن شما ایجاد می کند که افراد مهم زندگی تان را دیر یا زود از دست خواهید داد و تا آخر عمر از نظر عاطفی تنها خواهید ماند. اگر افراد مهم زندگی تان بمیرند یا شما را تنها […]

طرحواره ی خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی

“من از زندگیم ناراضیم” طرحواره ی خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی افراد دارای این طرحواره، معمولاً فاقد دو ویژگی هستند:(۱) خویشتن داری، یعنی توانایی کنترل هیجان و تکانه های خود(۲) خود انضباطی، توانایی تحمل خستگی و ناکامی در حین انجام کارها. این بیماران نمی توانند هیجان ها و تکانه های خود را به شیوه ای مناسب تحمل […]

طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه

ن بسیار باارزشم اگر بتوانم تحسین دیگران را جلب کنم” طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه افرادی که دارای طرحواره ی پذیرش جویی/ لذت جویی هستند، به گرفتن پذیرش یا جلب توجه دیگران، اهمیت زیادی قائل می شوند به گونه ای که از ارضاء نیازهای هیجانی و بیان استعداد های طبیعی خود باز می مانند. این […]

طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری

” نمی توانم به شما اعتماد کنم” طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری این باور را در ذهن افراد شکل می دهد که اطرافیان آن ها به زودی می میرند، آن ها را دست می اندازند، اموالشان را می دزدند یا اینکه امتیازاتشان را از دستشان می گیرند و […]

طرحواره ی بازداری هیجانی

“از بیان احساسات و هیجان هایم خجالت می کشم” طرحواره ی بازداری هیجانی افرادی که دارای طرحواره ی بازداری هیجانی هستند از صحبت کردن درباره ی هیجان هایشان و بیان آن ها به شدت گریزانند. آن ها به جای این که هیجانی و بیانگر باشند از لحاظ عاطفی بی تفاوتند و به جای خودانگیختگی، بیشتر […]