دسته: طرحواره

۰

پنج نیاز هیجانی در دوران کودکی

بر اساس نظریه طرحواره درمانی ۱.دلبستگی ایمن به دیگران(شامل نیاز به امنیت ، ثبات ، محبت ، پذیرش) ۲. خودگردانی ، کفایت ، هویت ۳.آزادی در بیان نیاز های و هیجان های سالم ۴.خود...

۰

تکنیک های طرح­واره درمانی

تکنیک های طرح­واره درمانی تکنیک‌های شناختی طرحواره ۱- آزمون اعتبار طرح واره : درمانگر و بیمار شواهد زندگی گذشته و فعلی بیمار که از طرح واره حمایت می‌کند را جمع اوری می‌کند سپس شواهد...

۰

طرحواره درمانی یک – آشنایی با طرحواره ها

طرحواره درمانی برای اولین بار توسط جفری یانگ مطرح شد که روشی پیشنهادی برای درمان مراجعانی بود که با درمانهای کلاسیک شناختی رفتاری بهبود چندانی پیدا نمی کردند. منظور از طرحواره، الگویی عمیق، فراگیر...

طرحواره ی وابستگی و بی کفایتی ۰

طرحواره ی وابستگی و بی کفایتی

” به تنهایی نمی توانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم” طرحواره ی وابستگی و بی کفایتی افرادی که دارای طرحواره ی وابستگی/بی کفایتی هستند، احساس می کنند توانایی مراقبت از خودشان را...

طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی ۰

طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی

“زندگی من غیرقابل کنترل است” طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی افرادی که دارای طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی هستند، همیشه و همه جا بر جنبه های منفی زندگی مثل درد، مرگ،فقدان، ناامیدی، خیانت، شکست...

طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی ۰

طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی

“هیچ وقت از هیچ چیز راضی نیستم” طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی افرادی که دارای طرحواره ی معیارهای سخت گیرانه و عیب جویی افراطی هستند، خودشان را افرادی تلاشگر و...

طرحواره ی محرومیت هیجانی ۰

طرحواره ی محرومیت هیجانی

“هیچ کس مرا دوست ندارد” طرحواره ی محرومیت هیجانی افرادی که دارای طرحواره ی محرومیت هیجانی هستند این باور را در ذهن خود دارند که از نظر هیجانی با محرومیت مواجه شده اند و...

طرحواره ی خود تحول نیافته/گرفتار ۰

طرحواره ی خود تحول نیافته/گرفتار

“من بدون والدینم نمی توانم زندگی کنم” طرحواره ی خود تحول نیافته/گرفتار افرادی که از طرحواره ی خودتحول نیافته و گرفتار برخوردارند، اغلب در شخصیت افراد مهمّ زندگیشان ذوب شده اند که نه خودشان...