طرحواره ی محرومیت هیجانی

“هیچ کس مرا دوست ندارد” طرحواره ی محرومیت هیجانی افرادی که دارای طرحواره ی محرومیت هیجانی هستند این باور را در ذهن خود دارند که از نظر هیجانی با محرومیت مواجه شده اند و به قدر کافی محبّت، صمیمیت و توجّه دریافت نکرده اند. همچنین ممکن است احساس کنند که هیچ کس نیست آن ها […]

طرح واره محرومیت هیجانی

مقاله اول جمله ی مرتبط: هیچ کس مرا دوست ندارد محرومیت هیجانی ( Emotional deprivation ) مثل این است که در زندگی به دنبال گمشده ای می گردید. نوعی احساس پوچی و معنا باختگی دامن گیر شما می شود. شاید بهترین تصویر برای درک محرومیت هیجانی این باشد که ببینیم کودکی که والدینش از او غافل هستند چه […]