نشانه های تله ی زندگی نقص شرم

نکته ی بسیار مهم این است که تله ی زندگی نقص/شرم (Defectiveness/Shame) معمولا بر اساس نقص و عیب واقعی شکل نمی گیرد. حتی افرادی که از معلولیت ذهنی و مشکلات جسمی شدید رنج می برند لزوما این تله در ذهنشان شکل نمی گیرد. عامل اصلی در شکل گیری این تله زندگی عیب ها و نقص های واقعی […]

طرح واره نقص/شرم

بیشترین احساسی که با طرح واره نقص/شرم (Defectiveness/Shame) همراه می شود, شرمساری است. شرمساری همان احساسی است که به محض برملا شدن عیب ها وایرادها بروز پیدا می کند. بنابران از آنجا که حس شرمساری سخت دردناک و تحمل ناپذیر است, دست به هرکاری می زنید تا احساس شرمساری نکنید. یکی از راهکارهایی که افراد برای شرم گریزی انجام […]