طرحواره ی زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

“حادثه در کمین است” طرحواره ی  زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری افرادی که دارای طرحواره ی آسیب پذیری در برابر ضرر یا بیماری هستند، این باور در ذهنشان نقش بسته است که همیشه برایشان وقایع وحشتناک و غیر قابل کنترل رخ می دهد. آن ها اعتقاد دارند که ناگهان به یک بیماری […]

طرحواره ی ایثار

“من بسیار دلسوز و غمخوارم” طرحواره ی ایثار افرادی که دارای طرحواره ی ایثار هستند، به ارضای نیازهای دیگران توجه دارند، به گونه ای که نیازهای خودشان را فدا می کنند. آن ها به این دلیل این کار را انجام می دهند که می خواهند از درد و رنج دیگران جلوگیری کنند، چون از طرفی […]

طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی

” وصلۀ ناجور هر جمعی هستم” طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی   افرادی که دارای طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی هستند این باور در ذهن آن ها نقش بسته است که با بقیه افراد خیلی فرق دارند. آن ها به هیچ گروهی، احساس تعلق خاطر نمی کنند. بیشتر احساس می کنند منزوی شده اند. هر کسی که […]

طرحواره ی اطاعت

” مجبورم همیشه از خواسته های دیگران تبعیت کنم” طرحواره ی اطاعت افرادی که دارای طرحواره ی اطاعت هستند، به دیگران اجازه می دهند بر آن ها سلطه پیدا کنند. آن ها تسلیم کنترل دیگران می شوند، چون احساس می کنند در غیر این صورت از طریق تنبیه یا رها شدن، تحت فشار قرار می […]

طرحواره استحقاق

“من باید به تمام خواسته هایم دست پیدا کنم” طرحواره ی استحقاق   افرادی که دارای طرحواره ی استحقاق هستند. این باور در ذهنشان نقش بسته که افراد خاصی هستند و معتقدند که از دیگران برترند. از آن جایی که این افراد احساس می کنند به نوعی نخبه هستند، در نتیجه این حق را به […]

نیاز به عزت نفس

نیاز به عزت نفس (طرحواره های نقص/ شرم و شکست) عزت نفس را می توان احساس ارزشمندی درباره ی زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی مان تعریف کنیم. اگر در دوران کودکی از سوی خانواده، دوستان یا محیط مدرسه مورد عشق و احترام قرار گرفته باشیم، عزت نفس سالمی در ما شکل می گیرد. کمال مطلوب […]

نیاز به خودمختاری و عملکرد مستقلانه

یاز به خودمختاری و عملکرد مستقلانه (وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت ضرر و بیماری، خودتحول نیافته/گرفتار و شکست) رای ورود به دنیای خارج از خانواده، نیازمند خودمختاری هستیم و پیش نیاز خودمختاری، امنیّت است. احساس توانمندی برای مقابله با کارهای روزمره، نیازمند جدایی خویشتن از دیگران است. خودمختاری را توانایی جداشدن از والدین و عملکرد […]

نیاز به پذیرش محدودیت

نیاز به پذیرش محدودیت های واقع بینانه (طرحواره ی استحقاق/بزرگ منشی و خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی) مشکلات موجود در نیاز به پذیرش محدودیت های واقع بینانه از بسیاری جهات متضاد مشکلاتنیاز به خودابرازگری است. زمانی که به شما اجازه ی هیچ گونه ابراز وجودی داده نشود، شما سخت تلاش می کنید خودتان را کنترل کنید، نیازهای خودتان […]

امنیت بنیادین

امنیت بنیادین (طرحواره های رها شدگی/ طرد، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص و شرم، انزوای اجتماعی/بیگانگی) کودک به محیط خانوادگی باثبات و امن نیاز دارد. محیط خانواده باید امن و سالم باشد و والدین پیش بینی پذیر و دسترس پذیر باشند. چنین والدینی فقط حضور فیزیکی ندارند، بلکه از لحاظ عاطفی نیز پاسخگوی نیازهای کودک هستند. در چنین […]

نیاز به ارتباط سالم با دیگران

نیاز به ارتباط سالم با دیگران (طرحواره های ایثار، اطاعت، پذیرش جویی/جلب توجه، محرومیت هیجانی و انزوای اجتماعی/بیگانگی) برای اینکه بتوانیم ارتباط سالمی با اطرافیان برقرار کنیم نیاز به عشق، توجّه، همدلی، احترام، محبّت، درک و راهنمایی داریم. ما بایستی این نیازها را هم در خانواده و هم در بین همسالان ارضا کنیم. ارتباط با […]