دسته: طرحواره

۰

طرح واره نقص/شرم

بیشترین احساسی که با طرح واره نقص/شرم (Defectiveness/Shame) همراه می شود, شرمساری است. شرمساری همان احساسی است که به محض برملا شدن عیب ها وایرادها بروز پیدا می کند. بنابران از آنجا که حس شرمساری سخت دردناک...

۰

طرحواره و ترس

فیلم «اسب حیوان نجیبی است» ساخته عبدالرضا کاهانی از اوایل تیرماه و در قالب یک لوح فشرده (دی وی دی) وارد شبکه خانگی شده است. به این بهانه و از منظری روانشناسانه این فیلم...

۰

طرحواره اطاعت

طرح واره اطاعت (Subjugation) به تدریج حس هویت( نیازها، خواسته ها و تمایلات) را از شما دریغ می کند. بخش اعظمی از تجربه ی شما در دنیا پیرامون مساله کنترل می چرخد. دیگران شما را کنترل...

۰

طرحواره و انتخاب همسر

یکی از دلایل مهم تداوم طرح واره ها ( Schema) و به تبع آن مشکلات افراد انتخاب همسر است. در رویکرد طرح واره درمانی این مفروضه وجود دارد که افراد بر اساس طرح واره هایشان دست...

۰

درمان طرحواره ها

طرحواره به عنوان هسته اصلی باورهای انسان, مدت زیادی است که مورد بررسی روان شناسان قرار گرفته است طرحواره به عنوان هسته اصلی باورهای انسان، مدت زیادی است که مورد بررسی روان شناسان قرار...

۰

طرح واره ایثار (Sacrifice Schema)

افرادی که طرح واره ایثار (Sacrifice schema) دارند، مثل افرادی که طرح واره اطاعت دارند، به ارضاء نیازهای دیگران توجه دارند، به گونه ای که نیازهای خودشان را فدا می کنند. با این حال،...

۰

نقش طرح واره هادرروابط عاطفی

یانگ مجموعه ای از طرح واره (Schema) ها را مشخص کرده است که به آنها طرح واره های ناسازگار اولیه  می گوید، در واقع طرح واره های ناسازگار اولیه الگوها یا درون مایه های...